Cum se prezintă sectorul forestier din România?

Pădurile românești au fost bine gestionate de-a lungul secolelor și sunt bogate în biodiversitate și habitat, fiind inclusiv unele dintre cele mai mari suprafețe de pădure naturală rămase încă în Europa.

Suprafața totală a pădurii din cadrul siturilor Făgăraș Natura 2000 este de 2.099.702 hectare

Pădurile României acoperă 6.559 milioane de hectare și 28% din suprafața țării, fiind distribuite pe munți (59,7%), dealuri (33,8%) și câmpii (6,5%). Aproximativ 73,5% din păduri sunt foioase, principalele specii fiind fagul și stejarul. Coniferele acoperă restul de 26,5% din suprafața terenului, predominând speciile de molid. 57,3% din pădurile românești sunt incluse în categoria funcțională de protecție a pădurilor, restul de 42,7% din suprafață este clasificată ca pădure productivă. Rețeaua Română de Arii Protejate acoperă aproximativ 26% din suprafața pădurilor.

În urma implementării legislației de retrocedare a terenurilor în 2017, 64,7% din suprafața terenurilor împădurite era în domeniul public (33,9% deținută de stat și restul de municipalități locale), în timp ce 35,3% era proprietate privată. În România există aproximativ 850.000 de proprietari de păduri.

Proprietatea privată a pădurilor se întinde atât la scară mică, cât și la scară mare, inclusiv persoane fizice, municipalități și Biserică. Restituirea are implicații și pentru Natura 2000. Suprafața totală a pădurii din cadrul siturilor Făgăraș Natura 2000 este de 2.099.702 hectare.

Pădurile României acoperă 6.559 milioane de hectare

România are o tradiție îndelungată în gestionarea durabilă (regenerare naturală) a resurselor sale forestiere. Din punct de vedere al practicii silvice, gospodărirea pădurilor trebuie efectuată conform normelor naționale și parametrilor tehnici indiferent de mărimea sau tipul de proprietate. Planurile de management forestier, care sunt valabile pe o perioadă de 10 ani, includ prevederi de management pentru fiecare arboret forestier. Acestea sunt pregătite de firme specializate în amenajarea pădurilor. Planurile sunt aprobate de autoritatea națională a pădurilor și implementarea lor în practică este obligatorie.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – administrează pădurile de stat în scop de producţie şi protecţie. Gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și aproximativ 1,2 milioane de hectare de pădure non-statală. Restul pădurilor aflate în proprietate privată sau aparținând autorităților locale (municipaliilor) sunt administrate de Ocolurile Silvice Private (PFD).

Principala sursă de finanțare a Romsilva provine din veniturile pe care este autorizată să le rețină din activitățile sale generatoare de venituri – în principal vânzările de cherestea. De asemenea, generează venituri din vânzările de produse forestiere nelemnoase și taxe din închirierea cabanelor, vânătoare și contracte de administrare a pădurilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>