Ce este încălzirea globală?

Încălzirea globală este încălzirea pe termen lung a sistemului climatic al Pământului observată încă din perioada preindustrială (între 1850 și 1900) din cauza activităților umane.

În primul rând arderea combustibililor fosili, care crește nivelurile de gaze cu efect de seră, ce captează căldura în atmosfera Pământului. Termenul este frecvent utilizat în mod interschimbabil cu termenul schimbare climatică, deși acesta din urmă se referă atât la încălzirea produsă de om, cât și la cea naturală și la efectele pe care le are asupra planetei noastre. Este cel mai frecvent măsurată ca și creștere a temperaturii globale a suprafeței Pământului.

Din perioada preindustrială, se estimează că activitățile umane au crescut temperatura medie globală a Pământului cu aproximativ 1 grad Celsius, număr care crește în prezent cu 0,2 grade Celsius pe deceniu.

Cea mai mare parte a tendinței actuale de încălzire este extrem de probabilă (probabilitate mai mare de 95%) rezultatul activității umane începând cu anii 1950.


Schimbările climatice şi cum ne influenţează.

Ce sunt schimbările climatice?

Schimbările climatice reprezintă o schimbare pe termen lung a modelelor meteorologice medii care au ajuns să definească climatul local, regional și global al Pământului.

Schimbările observate în climatul Pământului de la începutul secolului al XX-lea sunt determinate în primul rând de activitățile umane, în special de combustia fosilă, care crește nivelurile de gaze cu efect de seră ce captează căldura în atmosfera Pământului, crescând temperatura medie a suprafeței Pământului. Aceste creșteri ale temperaturii produse de om sunt denumite în mod obișnuit încălzirea globală. Procesele naturale pot contribui, de asemenea, la schimbările climatice, incluzând variabilitatea internă (de exemplu, modelele ciclice ale oceanului, cum ar fi El Niño, La Niña și oscilația decenală din Pacific) și externe (de exemplu, activitatea vulcanică, modificările producției de energie a Soarelui, variațiile orbitei Pământului ). Oamenii de știință folosesc observații de la sol, din aer și spațiu, împreună cu modele teoretice, pentru a monitoriza și studia schimbările climatice din trecut, prezent și viitor. Înregistrările datelor climatice oferă dovezi ale indicatorilor cheie ai schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea globală a temperaturii terestre și a oceanului; cresterea nivelului marii; pierderea gheții la polii și a ghețarilor montani; schimbări de frecvență și severitate în condiții meteorologice extreme, cum ar fi uragane, valuri de căldură, incendii, secete, inundații și precipitații extreme.


NASA-Global Climate Change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>